KAPITUŁA SPRAWOZDAWCZO –WYBORCZA REGIONU WROCŁAWSKIEGO

W dniach 24 – 25.06.2011r. w Klasztorze oo. Franciszkanów w Legnicy odbyła się Wizytacja pastersko – braterska oraz Kapituła Sprawozdawczo – Wyborcza Regionu Wrocławskiego, którym przewodniczyli Asystent Narodowy o. Alojzy Pańczak oraz Przełożona Narodowa FZŚ s. Joanna Borkowska.

Obecni byli również oo. Asystenci Regionalni oraz oo. Asystenci Wspólnot Miejscowych.

Siostra Bożena Oleksów Przełożona Regionu zdała sprawozdanie z działalności za okres 2008 – 2011. Natomiast s. Danuta Pawlasta pełniąca funkcję skarbnika Regionu odczytała sprawozdanie finansowe.

Po odczytaniu w/w sprawozdań przystąpiono do wyboru nowej rady regionu na kolejną kadencję.

Delegaci Kapituły w tajnym głosowaniu wybrali Radę Regionu w składzie:

  1. Przełożona Regionu - s. Bożena Oleksów z Legnicy
  2. Z-ca Przełożonej i odp. Za MF - s. Stanisława Szulikowska ze Strzelina
  3. Skarbnik - br. Tadeusz Falikowski z Wrocławia
  4. Sekretarz - s. Klara Joanna Musiałek z Kowar
  5. Odpowiedzialna za formację - s. Ingrid Piotrowska z Zielonej Góry
  6. Asystent Regionalny - o. Paweł Sroka, Klasztor OO. Franciszkanów w Legnicy

s. Klara Joanna Musiałek